Activitats HotPotatoes

hotpotatoes2

Hot Potatoes és una aplicació que inclou sis eines (JQuiz, JMatch, JCross, JCloze, JMix i The Masher) per elaborar exercicis interactius i d’autoavaluació, a realitzar a través de pàgines web.
Aquestes pàgines poden estar allotjades a internet o al servidor del centre, també és poden incloure a l’entorn Moodle.

MATEMÀTIQUES

CATALÀ – CASTELLÀ

TEMES

hotpotatoes1

 

 

 

 

 

 


Share