Activitats JClic

JClic1t

El JClic és un conjunt de programari lliure amb llicència GNU GPL que serveix per a realitzar diversos tipus d’activitats educatives multimèdia: puzzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres i altres.
Està desenvolupat en Java i funciona en sistemes Windows, Linux, Mac OS X i Solaris.

 

 CATALÀ

  • 26 COSES DE LA CLASSE   inform
    Paquet d’activitats per a treballar el lèxic de 26 paraules d’ús habitual a la classe. 

26cosesclasse (2)

ALFABETITZACIÓ

  • LA PALABRA   inform
    Les activitats es basen en les propostes dels llibres La Palabra (1, 2) editats per El Roure (Barcelona). Utilitza la lletra mecanoscrita, tant en majúscula com en minúscula.

Frases: Activitats que es fonamenten en la lectura i memorització d’una frase de 2, 3, 4, 5 o 6 paraules -segons dificultat i progressió- i la seva posterior escriptura.

Habilidades de lectura y escritura: Activitats que de forma progressiva introdueixen els diferents grups sil·làbics. La grafia utilitzada es la lletra mecanoscrita, tan majúscules com minúscules.

Miscelánea: Diferents propostes per afiançar el procés de lectoescriptura: ordenar l’abecedari, els dies de la setmana i els mesos de l’any, ordenar lletres o paraules segons l’abecedari, classificar paraules, relacionar paraules…

laPalabra

INSTRUMENTAL

  • OBSERVACIÓN, LÓGICA Y RAZONAMIENTO
    Paquet d’activitats on s’exercita l’observació, la lògica i el raonament amb exercicis de comparació, deducció, associació, trencaclosques, seqüències lògiques, etc.

ZonaJClic2

 


Share