Jocs

Feu clic sobre la imatge per accedir al Joc

tictactoe sudoku

tic-tac-toe

sudoku

tetris morpion

tetris

morpion (5 en línia)

pacman memòria visual

pacman

joc de memòria visual

simon laserp

simon
(joc de memòria auditiva)

snake (la serp)

 


Share